Půst se v křesťanském smyslu netýká pouze zdržení se jídla a abstinence, ale může zahrnovat i jiné projevy jako např. dobré skutky. Účelem postu má být soustředění věřícího na jeho duchovní růst v rámci přípravy na největší křesťanské svátky roku – Velikonoce.  Jejich příprava začala na Popeleční středu  obdobím pokání a půstu. Dnes, o páté neděli postní (Judica, Smrtná či Smrtelná neděle), se v katolickém obřadu poprvé připomíná Kristova smrt.

Do Velikonoc zbývají už jen dva týdny. Smrtná neděle, v české lidové tradici, má sice poněkud temný název, ale je plná veselí, radosti a naděje. Z vesnic a měst se vynáší smrt, která je symbolem zimy, nemocí, dlouhých nocí a všeho, co lidem škodí. Tím definitivně končí zima, začíná jaro a probouzí se nový život. A i na naší farnosti se dodržoval lidový zvyk vynášení smrti a vítání jara. Od nepaměti tuto tradici udržují děti místní školy. Letos, tak jako i vloni, se vlivem pandemie Covid a vzniklého „lockdown“, tato tradice nemohla dodržet. Tak si ji připomeňme aspoň pár obrázky.