Letnice, Svatodušní svátky… v neděli 31. května

Letnicích křesťané slaví slavnost seslání Ducha svatého – tedy skutečnost, že Bůh skrze Ducha svatého působí (dodnes) v církvi.

Duch svatý je Bohem působícím v nás.

Svátek Letnic připomíná konkrétní událost, kdy deset dní po nanebevstoupení Kristově sestoupil Duch svatý na (ustrašené) apoštoly, kteří dostali sílu vyjít opět mezi lidi a neohroženě zvěstovat Kristovo poselství o Boží lásce k lidem. Letnice jsou vyvrcholením a naplněním události Velikonoc.  Židé si původně o Velikonocích připomínali vyvedení vyvoleného národa z egyptského otroctví. O letnicích pak darování Desatera Mojžíšovi na hoře Sinaj. Kolem letnic se v katolické církvi uděluje dospívajícím lidem „svátost křesťanské dospělosti – Biřmování„.

Pro nás je však velmi důležité vědět, že Duch svatý je božská osoba, stejně jako jsou božskými osobami Ježíš a Otec, a je proto hoden naší lásky, chvály a uctívání; je někým, komu můžeme věřit a složit v něj svou důvěru. Mylná je představa, že by Duch byl jen jakýmsi vzdáleným zdrojem síly, který my, slabí lidé, musíme připojit a zapnout. On je totiž osobou s nekonečnou moudrostí, svatostí a něžností. On je tím, koho máme pozvat, aby byl aktivně činný v našich životech, aby působil v nás a skrze nás. Řecké slovo paraklétos, jak je často Duch nazýván, znamená „ten, kdo je nám po boku, aby nám pomáhal“. Ti, kteří ho poznali jako osobu, mohou svědčit o požehnání, jež Duch při svém příchodu přinesl do jejich života. Nepřišel jako nějaký hřejivý pocit, ale jako všudypřítomný, milující přítel a pomocník, rádce a obhájce, podle Ježíšova zaslíbení: „A já budu prosit Otce, a dá vám jiného Přímluvce, aby s vámi zůstal navždy: Ducha pravdy“ (Jan 14,16).

Symbol Ducha svatého je nejčastěji bílá holubice.

V naší obci jsou tradičně s oslavou Ducha svatého spojeny tzv. Snošky, tj. společné rodinné, či sousedské smažení vajíček, jako připomenutí symbolu nového života. Farnost tuto tradici obnovila v loňském roce. Letošní rok, vzhledem situaci s doznívající pandemii COVID 19, se  oslavy nebudou konat. Takže zase záleží jen na rodinné, či sousedské sounáležitosti, zda oslaví tento křesťanská svátek.