Svátost smíření  o velikonocích je možné přijmout individuálně po tel. domluvě na faře, a to při zachování všech bezpečnostních  opatření před nákazou koronavirem.

mobil duchovního správce farnosti 737 928 355

Kostel bude otevřen k modlitbě: od 08.00 hod. do 20.00 hod.

 

SLOVO SPRÁVCE FARNOSTI

Milí bratři a sestry,

 

Jelikož minulé neděle se spolu nesetkáme v Božím chrámu, chci Vás alespoň touto formou ze srdce pozdravit a krátce se přimluvit.

Všech Vás prosím, abyste si zachovali klid v duši a nepodléhali panice. Strach, ačkoli je přirozený, nikomu nepomůže. Nenechme se jim ochromit. Všichni jsme v Božích rukou. Pán Bůh nás nikdy neopustí. On je stále s námi a chce, abychom právě teď, my křesťané, prokázaly svou víru. Situace, v níž jsme se ocitli není snadná, ale přece nás může naučit i něčemu novému. Svět kolem nás se zastavil a přinutil nás podívat se do sebe a kolem sebe.

Virus, kterého se bojíme, může být paradoxně lékem na naši individualistickou společnost a může nám pomoci k větší sounáležitosti a spoluodpovědnosti za druhých. A především může probudit v nás větší touhu po Bohu. Říká se, že nejvíce si uvědomíme, co máme, když to ztratíme. Jak krásné je dnes vidět u věřících hlad a žízeň po Bohu! Uvědomili jsme si, že mše svatá, svátosti, Eucharistie, zpověď, nejsou samozřejmost, ale velkým Božím darem a posilou pro naši duši. O to víc si jich budeme vážit.

Letošní postní období poznamenané mimořádnou situací může být dobrou příležitostí vyléčit naše srdce z egoismu a lhostejnosti vůči Bohu a bližním. V těchto dnech se můžeme zastavit a více času věnovat Bohu, modlitbě a duchovním programem. Stejně můžeme projevit více lásky našim nejbližším, kterých nosíme v srdci a o kterých se bojíme. Zatímco nevěřící člověk je odkázán pouze na převážně negativní zprávy z médií a kvalitu našeho zdravotnictví, my křesťané se můžeme v modlitbě utíkat k našemu Dobrému Bohu a prosit ho o pomoc a ochranu. To je ten nejlepší lék na naše ustrašené srdce a obavy z budoucnosti.

 

Všech Vás ujišťuji o své duchovní blízkosti v modlitbách.

V případě potřeby vysluhování svátosti smíření nebo jiné duchovní služby jsem k dispozici.

Žehná vám Mário Račko, správce farnosti.