Pod záštitou opavské charity proběhla v sobotu v naší farnosti Tříkrálová sbírka. Jako vždy, za krále byly převlečeny dětí místní školy. Ve Skřipově, po požehnání koledníkům otcem Adamem, děti vyrazili koledovat v 7 skupinách, celkem tedy 21 koledníků s obětavým doprovodem dospělé osoby.

Výsledek koledníků je úžasný:

Skřipov  52 106,- ; Hrabství 23 930,- ; Jakubčovice 19 720,- Kč.

Děkujeme všem, kdo přispěli a všem těm, kdo celou akci zorganizovali a zejména hlavní organizátorce p. Sylvě Víchové.