Tříkrálová sbírka, organizovaná Charitou ČR, je největší dobročinnou sbírkovou akcí v České republice. Také v naší farnosti jsme se opět zapojili ve všech obcích.