I letos vyrazili tři králové po vesnicích naší  farnosti s koledou a prosbou o finanční pomoc potřebným. Tuto sbírku pro Charitu ČR organizovala naše farnost. Děkujeme všem koledníkům a p. Víchové za její organizaci.