Vánoce, jako vždy začaly pořádným gruntováním farního kostela a jeho výzdobou, na které se v konečné fázi zdobení stromků a betlému podílelo ve čtvrtek  před Štědrým dnem 15 obětavých farníků.

Mše vánoční byly na Hrabství i v Jakubčovicích, pouze na Boží hod vánoční byla mše ve farním kostele, kde během mše svaté zazpíval i kostelní sbor.