Čtvrtek – poslední večeře Páně.  Podle tradice, ve čtvrtek na mši sv. dnes otec Adam umýval nohy farníkům, tak jako Ježíš svým učedníkům.

Pátek – Velký pátek, den ukřižování Páně. V naší farnosti se uskutečnila Křížová cesta farníků po obci se čtrnácti zastaveními, jako připomínka cesty Ježíše s křížem na vrch Golgoty.

Velkopáteční církevní obřady

a svěcení velikonočních pokrmů na Boží hod velikonoční

 

foto: M.Lindovský, O.Černík, M.Balharová