Dnes zpívaná slavnostní mše sv.  našeho kostelního sboru a žehnání pokrmů. Poprvé se také rozzářilo zrestaurované původní „věčné světlo“  našeho kostela