Dnes si připomínáme Kristovu smrt na kříži. Podle prastaré tradice je tento den spolu s Bílou sobotou (do západu slunce) jediným dnem v roce, kdy je zakázáno slavení svátostí, vyjma svátosti pokání a pomazání nemocných. Je to den přísného postu, neboť se připomíná Ježíšova křížová cesta a ukřižování.

Místo mše svaté se konají, u nás v 18. hodin odpoledne, Velkopáteční obřady, které mají tři části: bohoslužbu slova, uctívání kříže a svaté přijímání.

Dopoledne byl u nás také Průvod Kříže po vesnici – k uctění památky utrpení Ježíše a jeho křížové cesty v tento den.

a v podvečer  Velkopáteční obřady …..