Velký pátek, jako již tradičně, začínal pěší křížovou cestou naší obcí. Odpoledne byla možnost duchovního rozjímaní v Getsemanské zahradě ve farním kostele. V podvečer pak následovaly Velkopáteční obřady se čtením pašijí.