Ve středu proběhla vzpomínková mše na významného rodáka P. Jana Jiřího Víchu, od jehož narození uběhlo 100 let. Kněz, příslušník řádu kapucínů, politický vězeň, básník, se narodil ve Skřipově, aktivně jako kněz sloužil ve Fulneku. Připomněli jsme si jeho bohatý,  duchovně a morálně příkladný život nejenom mši sv., ale i malou výstavou jeho básnických děl a ilustrací jeho života, a to přímo v našem farním kostele.