Popeleční středa 26. února otevřela období rozjímání a duchovní přípravy na Velikonoce. Je to čas zklidnění. V této době  je vhodné si i uvědomit kdo jsme, odkud pocházíme. Zalistovat v historii a uvědomit si své místo v Božím společenství.

Jak jsme informovali, na faře, díky pochopení otce Maria, proběhla beseda s občany,  k připravované publikaci Skřipov 750 let. Proto přinášíme pár fotografií z historie našeho kostela, které se podařily objevit při přípravě této publikace.

 

fara 1964

rekonstrukce fary 2016

asi 40 léta 20 stol., část původní výmalby a starý oltář – viz tři foto výše.

1. přijímání 1965, kněz P. Smolka, pohled na starý oltář od r.1901

májová úprava oltáře, 6o. léta

     

Pár zajímavostí z historie kostela:

Kostel sv. Jana Křtitele ve Skřipově

První kostel patrně již v 17. stol; 1836 dřevěný kostel zbourán, postaven nový, zděný, od roku 1844. 1847 zakoupen  obraz sv. Jana Křtitele na hlavní oltář, dnes umístěn v levém bočním výklenku kostela. r. 1901 zakoupen nový hlavní oltář. rok 1907 – celková rekonstrukce kostela. Říjen 1917 – rekvírovány dva větší zvony pro potřebu c-k armády. 5.7. 1921 vysvěcen nový velký zvon, váha 7q. V 30. létech zavedena do kostela elektřina. duben 1945 – válkou poničená střecha a věž kostela. 2.6.1947 – nové bicí hodiny na věži. 1956 – rekonstrukce fasády. 1961 – rekonstrukce varhan. 1969 – 1971 celková rekonstrukce a modernizace kostela ( současný stav). 1971 – druhý nový veliký zvon. 2003 – zbourána márnice na hřbitově, oprava hřbitovní zdi (2003, 2015-2016). r.2017 – výstavba nové fary. 2019 – dílčí úpravy interiéru kostela ( přemístění svatostánku, nová zpovědní místnost, WC). Kostel i fara je ve vlastnictví farnosti Skřipov,

Pár zajímavostí z kaplí přifařených k farnosti:

Kaple Navštívení Panny Marie v Jakubčovicích
Jakubčovice nejprve spadaly pod farnosti v Pusté Polomi, do roku 1854 pod farnost hradeckou a od roku 1857 pod skřipovskou a občané museli až do postavení kaple v Jakubčovicích na mše dojíždět do přilehlých obcí. Dle vyprávění se v obci nacházel v době pradávné kostel. Tento kostel později však z neznámé příčiny zanikl. Z dalších pramenů můžeme zjistit, že v pozdější době byla v Jakubčovicích postavena dřevěná kaple. Ta však nešťastnou náhodou 1860 vyhořela a s ní několik obytných usedlostí. Dochovala se pověst, že v době od zániku dřevěné kaple do vystavění kaple nové, byl na veliké lípě za usedlostí č.p. 5 zavěšen zvon, za účelem klekání. Od té doby se nazývá kopec za usedlostí „Bambylák“. V roce 1869 byla vystavěna v obci nová kaple. Tentokrát ne dřevěná, nýbrž zděná. Dne 25.6.1869 byla kaple po svátku Navštívení Panny Marie vysvěcena, a to děkanem Janem Chovancem, toho času farářem březovským. Kaple byla do dnešní doby několikrát rekonstruována, ovšem nezměnila podobu. Vlivem zednických prací při rekonstrukci byly zničeny sluneční hodiny, které byly na kapli umístěny z jižní strany. kaple je ve vlasnictví farnosti Hradec n. Moravicí a přísluší do farnosti Skřipov

Kaple sv. Josefa na Hrabství

V roce 1946 byla koupena parcela od p. A. Meleckého , čp. 28. na pozdim 1947 započala stavba z materiálú demolic domů zničených 2. světovou válkou. inetriér kaple byl pořízen z peněz sbírky občanů. Na konci roku 1947 byly kaple dokončena a vysvěcena P.Korunou. v roce 1975 byla oprava omítky kaple a v roce 2015 proběhla celková rekonstrukce kaple za finanční podporu z dotace státu. kaple je ve vlastnictví obce Skřipov