Začíná nejsvětější trojdení roku – Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota, jedna velká nekončící mše svatá připomínající utrpení Ježíše Krista a jeho vzkříšení.

Na Zelený čtvrtek, po vzoru Ježíše, na večerní mši svaté omývá kněz nohy věřícím. Byla Poslední večeře Pána Ježíše Krista – naše mše svatá, kde Jidáš zradil Ježíše. A podle pověsti zvony „odlétají“ do Vatikánu pro požehnání ……Velikonoční svátky přicházejí.

mše sv. ve Skřipově (foto M.Balharová)

a na Hrabství (foto O.Černík)