A protože byl den Božího narození umocnili jsme si tento slavnostní den v našem farním kostele zpíváním koled. Hudební doprovod a celou organizaci si vzaly na starost rodiny Halfarových a Košárkových. Děkujeme!