farnostskripov

O Milan Lindovsky

Tento autor ještě nevyplnil žádné detaily.
So far Milan Lindovsky has created 98 blog entries.

Pořad bohoslužeb v týdnu od 10.10 do 17.10.2021

Pořad bohoslužeb v týdnu od 10.10 do 17.10.2021 Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství DEN LITURGICKÁ OSLAVA HODINA BOHOSLUŽBY 10.10 Neděle 28. neděle v mezidobí. 8:00 Jakubčovice Za Marii Rychtárovou, manžela, rodiče z obou stran, sestru. Za celou živou a ++ rodinu Rychtárovou. Za Marii Víchovou, manžela a dva syny 9:30 Hrabství Za + Bohumila Kubabnka, rodiče a sestru. Za + Rudolfa Jaroše, manželku, syna, snachu a dva zetě. Za Věrušku a duše v očistci. Na poděkování Pánu Bohu za zdraví pro celou rodinu. 10:45 Skřipov Za + Martu Džadoňovou a manžela, za + Štěpánku Víchovou a manžela, za živou rodinu 11.10 Pondělí Sv. Jana XXIII, papeže     12.10 Úterý Sv. Radima     13.10 Středa   15:45 Skřipov Modlitba sv. růžence a požehnání NSO 16:15 Skřipov Za + Františku Balnarovou, manžela a syna. Na poděkování za zdraví pro celou rodinu 14.10 Čtvrtek Sv. Markéty Marie Alacoque 17:00 Hrabství Za + Terezii Murckovou a Boží požehnání pro celou živou rodinu 18:00 Jakubčovice Za Rudolfa Fešara, dvoje rodiče a za celou živou a ++ rodinu 15.10 Pátek Památka sv. Terezie od Ježíše 15:45 Skřipov Modlitba sv. růžence a požehnání NSO 16:15 Skřipov Za Annu a Zdenka Mazurovi, za ++ a živou

Pořad bohoslužeb v týdnu od 10.10 do 17.10.20212021-10-09T08:05:48+02:00

farní zájezd 1. října

V pátek 1. října se uskutečnil farní zájezd do kostelů sv. Petra z Akartary v Karviné (tzv. Šikmý kostel), kostela Povýšení sv. kříže s obrazem Zázračné panny Marie ve Fryštátě a dřevěného kostela Božího Těla v Gutech. Zastávka na oběd byla v Karviné na náměstí. Účastnili se farníci nejenom ze Skřipova, Hrabství, Jakubčovic ale přibrali jsem i "hosty" z Březové. Autobus praskal ve švech, zájem byl veliký, nálada výborná, zážitky silné a krásné. Děkujeme za skvělou organizaci otci Adamovi.    

farní zájezd 1. října2021-10-02T08:26:29+02:00

dožínková mše svatá v kapli v Jakubčovicích – 26.9.

Poděkování za úrodu bylo jistě i pěkným setkáním pro farníky v Jakubčovicích při mši svaté v neděli 26. září. Pane Ježíši, kéž bychom nikdy nepřestávali děkovat za všechno, co nám Bůh ve své dobrotě, štědrosti a lásce neustále dává. Všechno, co máme, je darem od Tebe, Pane a vede nás k Tobě.

dožínková mše svatá v kapli v Jakubčovicích – 26.9.2021-09-27T07:29:42+02:00

Pořad bohoslužeb v týdnu od 26.9. do 3.10.2021

Pořad bohoslužeb v týdnu od 26.9 do 3.10.2021 Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství DEN LITURGICKÁ OSLAVA HODINA BOHOSLUŽBY Neděle 26.9 26. neděle v mezidobí 8:00 Jakubčovice DOŽÍNKY Poděkování za úrodu. Za Miroslavu Orlíkovou, za Václava Laryše a rodiče z obou stran 9:30 Hrabství Za Jana Adamce, bratra a rodiče, za Jana Krajzla, manželku dceru a zetě, za zdraví pro celou živou rodinu a za duše v očistci. 10:45 Skřipov Za Jaroslava Kuřicu, rodiče z obou stran a sourozence Pondělí 27.9 Památka sv. Vincence z Paula     Úterý 28.9 Slavnost sv. Václava 8:00 Jakubčovice Za Zdeňku Bayerovou, manžela, syna a u příležitostí nedožitých 100. let 9:30 Hrabství Za všechny kdo tuto kapli budovali, kdo se o ni stárli a ji navštěvovali a zvláště za ty, za které se nemá kdo modlit 10:45 Skřipov Volná mše sv. Středa 29.9 Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela 16:15 Skřipov Za farníky Čtvrtek 30.9 Památka sv. Jeronýma     Pátek 1.10 Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše   FARNÍ ZÁJEZD Sobota 2.10 Památka svatých andělů strážných 7:30 Skřipov Modlitba sv. růžence a požehnání NSO 8:00 Skřipov Volná mše sv. Neděle 3.10 26. neděle v mezidobí 8:00 Jakubčovice Za farníky 9:30 Hrabství Za živé a ++ členy

Pořad bohoslužeb v týdnu od 26.9. do 3.10.20212021-09-25T20:27:41+02:00

Pořad bohoslužeb v týdnu od 19.9. do 26.9.2021

Pořad bohoslužeb v týdnu od 19.9 do 26.9.2021 Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství DEN LITURGICKÁ OSLAVA HODINA BOHOSLUŽBY Neděle 19.9 25. neděle v mezidobí 8:00 Jakubčovice Za Josefa Laryše a manželku. Za Miroslava Kaňu. Za rodinu Kaňovou a Laryšovou. Na poděkování za 60. let života. 9:30 Hrabství Za Marii Kubánkovou, manžela, jejich rodiče a zetě. Za dar zdraví, za Boží požehnání a ochranu Panny Marie, za celou živou rodinu. 10:45 Skřipov Za farníky Dožínky – poděkování za úrodu. Pondělí 20.9 Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, Pavla Chong Ha-sanga a druhů     Úterý 21.9 Svátek sv. Matouše     Středa 22.9   16:15 Skřipov Volná mše sv. Čtvrtek 23.9 Památka sv. Pia z Pietrelciny 17:00 Hrabství Za Antonína Lindovského a manželku, za zdraví pro celou živou rodinu 18:00 Jakubčovice Za Jaroslava Židka, manželku, dceru Zdeňku, syna Vojtěcha, vnuka Mirka Židka a za všechny živé a ++  z rodiny Pátek 24.9   16:15 Skřipov Za Dalibora Flejberka a manželku, za živou rodinu Sobota 25.9 Sobotní památka Panny Marie     Neděle 26.9 26. neděle v mezidobí 8:00 Jakubčovice DOŽÍNKY Poděkování za úrodu. Za Miroslavu Orlíkovou, za Václava Laryše a rodiče z obou stran 9:30 Hrabství Za Jana Adamce, bratra a rodiče,

Pořad bohoslužeb v týdnu od 19.9. do 26.9.20212021-09-19T07:37:44+02:00

pojeďte s námi …farní zájezd 1.10.2021 – GUTY

Farnost Skřipov s hlavním průvodcem a organizátorem, naším knězem  P. Adamem J. Kasperkem, pořádá zájezd do kostela Karviné - Fryštátu s obrazem Zázračné Panny Marie, Šikmého kostela a dřevěného kostela v Gutech, kde bude P. Adam J. Kasperek sloužit mši pro účastníky zájezdu Zájemci se mohou přihlásit u našeho otce Adama, kontakt na hlavní straně  těchto web. stránek      

pojeďte s námi …farní zájezd 1.10.2021 – GUTY2021-09-19T08:34:19+02:00

Farní dožínky – neděle 19.září

i v našem farním kostele se budou slavit dožínky........ a také v Jakubčovicích     a pozvánka na Dožínky v Jakubčovicích   graficky zpracoval P.Adam J. Kasperek A tak dnešní neděle byla ve znamení skřipovských dožínek a mše svaté  k tomu sloužené ve farním kostele: foto: J. Halfar

Farní dožínky – neděle 19.září2021-09-19T20:50:01+02:00

Pořad bohoslužeb v týdnu od 12.9 do 19.9.2021

Pořad bohoslužeb v týdnu od 12.9 do 19.9.2021 Římskokatolická farnost Skřipov u Opavy Filiální kostely: Jakubčovice, Hrabství DEN LITURGICKÁ OSLAVA HODINA BOHOSLUŽBY Neděle 12.9 24. neděle v mezidobí 8:00 Jakubčovice Za Václava Černého, bratra Karla, jeho manželku, za ++ a živou rodinu a za duše v očistci. 9:30 Hrabství Za + Bohumila Meleckého 10:45 Skřipov Za + Jiřinu Kolovratovou, manžela a příbuzné, za Boží ochranu pro živou rodinu. Pondělí 13.9 Památka sv. Jana Zlatoústého     Úterý 14.9 Svátek Povýšení svatého kříže 16:15 Skřipov Za zesnulého Josefa Valentu k 1. výročí úmrtí.  Za živé a ++ příbuzné. Středa 15.9 Památka Panny Marie Bolestné 13:00 Jakubčovice Pohřeb: + Jarmila Bínová 16:15 Skřipov Za + Zdeňka Binara, rodiče z obou stran, za Martina a živou rodinu. Čtvrtek 16.9 Sv. Ludmily 17:00 Hrabství Za Marii Richtarovou a manžela a za Miroslavu Mrkvičkovou. 18:00 Jakubčovice Na poděkování Panu Bohu za 80. let života. Za + manžela, dvoje rodiče a celou živou a ++ rodinu z obou stran. Pátek 17.9       Sobota 18.9 Sobotní památka Panny Marie     Neděle 19.9 25. neděle v mezidobí 8:00 Jakubčovice Za Josefa Laryše a manželku. Za Miroslava Kaňu. Za rodinu Kaňovou a Laryšovou. Na poděkování za 60. let života. 9:30 Hrabství Za Marii

Pořad bohoslužeb v týdnu od 12.9 do 19.9.20212021-09-11T19:58:09+02:00