Uncategorized

Slavnost sv. Hedviky – patronky Slezska

Dnešní nedělní mše sv. měla slavnostní ráz. Otec Adam připomněl 780. výročí narození sv. Hedviky, která pro svůj bohabojný život a starostlivost o poddané, byla nejenom svatořečená, ale stala se i patronkou Slezska a naší diecéze. Při této příležitosti otec Adam požehnal obraz - dřevořezbu sv. Hedviky, držící jako atribut náš farní kostel, autorka paní Marie Knapková z Ostravy (dar farníků M.Lindovského a K.Hona), který se stal součástí inventáře našeho farního kostela. V tento den také ve farnosti probíhá tzv. karmáš, to je oslava patronky Slezska. I  když "hlavní karmáš" je na sv. Jana Křitele, patrona farního kostela. Pravdou však je, že tyto svátky a s tím spojené oslavy, kdy se potkávaly celé rodiny, upadá do zapomnění.

Slavnost sv. Hedviky – patronky Slezska2023-10-15T20:29:02+02:00

Žehnání zvířat – 8.10.

Svátek sv. Františka, světce a ochrance zvířat byl krásnou příležitostí k nedělnímu žehnání zvířat. Akce proběhla na farní zahradě, občerstvení připravily ochotné ženy farnosti, generálku měly "zahradní sety" vyrobené zásluhou p. Karla Hona. Počasí se nakonec umoudřilo  a celá akce proběhla v pohodové a veselé atmosféře. I otec Adam vypadal spokojeně.

Žehnání zvířat – 8.10.2023-10-09T09:27:58+02:00

hasiči světili prapor

Na Hrabství proběhla veliká sláva. Dne 4.srpna v pátek proběhla na Hrabství děkovná mše svatá za hasiče při příležitosti oslav 130 let od založení sboru. Při této příležitosti, nám otec Adam zároveň požehnal nový hasičský prapor (dar obce). Přede mší svatou  proběhl průvod obcí s dechovou hudbou Slatina, kterého se účastnily složky hasičských sborů, myslivci, zástupci obce, pan farář, vyšívačky nového praporu a mnoho občanů. Po mši svaté bylo připravené pohoštění a křest nové hasičské knihy, sepsané hrabským občanem. foto: Ondra Černík

hasiči světili prapor2023-08-28T21:36:55+02:00

Žehnání bylin 12.8.

v sobotu proběhla na Hrabství mše s nedělní platnosti - Žehnání bylin foto: Ondra Černík

Žehnání bylin 12.8.2023-08-15T22:45:26+02:00

SDM v Lisabonu 1.–6. 8. 202

Letošní léto zažilo velikou událost - proběhl Světové dny mládeže se setkáním s papežem Františkem, a to vše v Portugalsku. z naší farnosti se účastnily 3 dívky. Zážitků mnoho, papež František na dosah ruky  a dokonce poskytly rozhovor pro redaktora New York Times.

SDM v Lisabonu 1.–6. 8. 2022023-08-15T22:40:31+02:00

Slavnost sv. Jana Křtitele – patrona farního kostela

Dnes se konala slavnostní posvícenská sv. mše u příležitosti oslav patrona našeho farního kostela - sv. Jana Křtitele. Mši celebroval P. Mgr. Marcin Kieras, farář z Hradce n. Moravicí. Na konci mše věřící čekalo malé pohoštění a P.Marcin dostal krásnou kytku, jako výraz poděkování od skřipovských farníků.

Slavnost sv. Jana Křtitele – patrona farního kostela2023-06-25T14:31:03+02:00