Uncategorized

rozsvícení vánočního stromu 4. prosince

Jak se stalo tradicí, naši farníci ve spolupráci s obecním úřadem (dodali strom) a základní školou připravili výstavu dětských kreseb ve farním kostele, vyzdobili strom, postavili betlém.  Farníci napekli zdarma cukroví ( spíše tedy správně 25 farnic!), zdarma uvařili punč. Smažily se bramborové placky. Školní děti zazpívaly u stromu i zahrály na vernisáži kreseb. Otec Adam se starostou v 16.00 hod slavnostně rozsvítili strom. Atmosféra byla výborná. Finanční výtěžek, díky sponzorům, byl 18 630 Kč a bude poukázán na charitativní konto Adventních koncertů České televize 2022.

rozsvícení vánočního stromu 4. prosince2022-12-05T18:06:42+02:00

rozsvícení vánočního stromu – pozvánka

v neděli 4.12., trošku opožděně, ale přeci, bude na farní zahradě slavnostně rozsvícen vánoční strom. A nejkrásnější na této akce  je spolupráce -obec dodala strom,  farníci ozdobili, postavili betlém, zvoničku štěstí,  napečou cukroví, uvaří punč, napečou bramborové placky, školní děti zazpívají a nakreslily vánoční obrázky jejichž vernisáž bude v neděli ve farním kostele. přijďte všichni pobýt a užít si adventního času a atmosféry porozumění ......  

rozsvícení vánočního stromu – pozvánka2022-12-05T18:09:28+02:00

adventní věnce – sobota 26.11.

V sobotu, jak se již stalo novodobou tradicí, se fara přeměnila na "provozovnu vázání věnců". Pod vedením Pavly Halfarové si přišlo mnoho místních žen uvázat krásné adventní věnce. Děkujeme Pavle a Marušce, které zajistily dostatek materiálů pro jejich výrobu.      

adventní věnce – sobota 26.11.2022-11-27T09:11:09+02:00

setkání ministrantů – 10.listopadu

Ve čtvrtek 10.11.2022 proběhlo na Hrabství setkání ministrantů a ministrantek z naší farnosti. Po slavnostní mši svaté v kapli sv. Josefa jsme měli posezení v místní hasičské zbrojnici. Velké poděkování patří rodině Sonnkovým a Vendulce za dobroty. text, foto: Ondra

setkání ministrantů – 10.listopadu2022-11-20T08:05:28+02:00

Biřmovací slavnost ve farním kostele – 9.října

V neděli 9. října po téměř 30 letech proběhla v našem kostele biřmovací slavnost pro 11 biřmovanců z naší farnosti. Slavnostní pomazání provedl a celou mši vedl biskup Mons. Martin David za doprovodu "spřízněných" dalších čtyřech kněží. Po bohoslužbě otec Martin požehnal  náš nový "farní domeček" a následně byl oběd a setkání těch farníků, kteří se o výstavbu domečku zasloužili, s otcem biskupem a ostatními kněžími. Zúčastnil se toho setkání i starosta a místostarostka obce pan Čech a paní Ulmanová. Pohoštění bylo sponzorováno skřipovskými občany Milanem Lindovským  a Karlem Honem.      

Biřmovací slavnost ve farním kostele – 9.října2022-10-10T10:40:04+02:00

Skřipovští farníci mají z letní stavebních aktivit hotovo

Jak již jsme informovali, letošní léto v naší farnosti bylo ve znamení práce mnoha obětavých farníků a pochopení soukromých dárců a zastupitelstva obce. Nejdříve byly vyměněny  veškeré venkovní dveře včetně hlavního okna v průčelí kostela. Tuto akci sponzorovala firma Hon – okna dveře z Laštoviček. V červenci pak byly započaty paralelně dvě stavební akce. Ta první a rozhodující pro fungování kostela, byla oprava dlouhodobě staticky poškozené klenby, která byla v havarijním stavu a bylo nutno provést její zpevnění pomocí ocelových svorníků a táhel. Tato akce se mohla uskutečnit jen díky pochopení zastupitelstva obce Skřipova, které poskytlo na tuto havarijní opravu dotaci ve výši 724 tis. Kč. Za pochopení problému a za  tento sponzorský dar jim patří naše veliké poděkování. Práce byly provedeny profesionální firmou s následným „generálním úklidem“ kostela našimi farníky. Druhou letní akcí byla výstavba tolik potřebného hospodářského zázemí a garáže na skřipovské faře, které bude sloužit i pro potřeby provozu kostela. A i zde se do stavby zapojili obětaví farníci, kteří odpracovali desítky dobrovolných hodin. Výsledek můžete vidět na farní zahradě a jsme přesvědčeni, že tato stavba „farního  domečku“ zkrášlila i  střed obce. Celá stavba, která prakticky proběhla, až na nutné zemní práce, svépomocí,  stála 546 tis. Kč a byla

Skřipovští farníci mají z letní stavebních aktivit hotovo2022-10-08T21:36:32+02:00

otec Adam opět na TV NOE – 23. září

V pátek 23. září sloužil v přímém přenosu polední  mši na TV NOE náš otec Adam. Jeho kázání mělo hluboký filosofický podtext a sledovat jím vedenou mši byl krásný zážitek. Děkujeme    

otec Adam opět na TV NOE – 23. září2022-09-25T20:58:58+02:00